Onderwijs voor kinderen in Gambia
ACT LIKE A SPONSOR      FEEL LIKE A PARENT
Van internetoproep tot stichting Eduki
Ik ben Meta Kuijper. Sinds 1999 kom ik jaarlijks in Gambia. Het begon met een oproep op het internet voor sportkleding voor een sportproject in Gambia. Met een koffer vol shirts ben ik het project in Gambia gaan bezoeken. Zo heb ik voor het eerst kennis gemaakt met de manager Mo. Via Mo maakte ik kennis met de lokale bevolking waarbij de lachende kinderen een enorme indruk op me achterlieten. 
Bij een volgend bezoek werd ik me er meer en meer van bewust dat scholing van kinderen één van de belangrijkste dingen is  voor een kans op een beter leven. Veel ouders die ik sprak hadden geen baan of een onregelmatig inkomen waardoor voor hen de scholen onbetaalbaar zijn. Dat jaar zorgde ik, met hulp van Mo, dat enkele kinderen naar school konden gaan.
De daarop volgende jaren is dat aantal flink uitgebreid. Ik besloot met  Annemiek een Stichting op te richten. Eduki, Education for Kids, is het resultaat van deze gedachte. Ria, Stefan en Wilco sloten aan om samen een bestuur te vormen.  Nu, vele jaren verder, gaan er bijna 100 kinderen naar school. Deze worden gesponsord door familie, vrienden en bedrijven.
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen lid
Algemeen lid
Bestuur:
Medewerkers Nederland:
P. Huizinga, M. Martens, Y. Kooge, G. Huurman,
De bestuursleden en medewerkers van Stichting Eduki zetten zich in hun vrije tijd belangeloos in voor een goed verloop van de sponsoring en de projecten. Er worden geen vergoedingen verstrekt van welke aard dan ook.
W. Bouwman
M. Kuijper
A. Righarts
R. Ronchetti
S.A. Kuijper
Leusden
Amsterdam
Utrecht
Amsterdam
Badhoevedorp
| actueel | wie zijn wij | de kinderen | het onderwijs | help mee | extra's |
ACT LIKE A SPONSOR      FEEL LIKE A PARENT
Onderwijs voor kinderen in Gambia
doelstelling jaarcijfers jaarverslag aanmelding contact
Meta
Bestuursleden en medewerkers in Nederland
onderwijs voor kinderen
in Gambia