Verantwoording
Eduki wil graag laten zien op welke wijze de ontvangen gelden worden besteed. Als u hier vragen over heeft schroom niet uw vragen rechtstreeks aan ons te stellen. Wij zullen u hier graag over informeren.
Sponsoring kinderen
Sponsoring vervoer container
Sponsoring extra
Sponsoring zwemlessen
Buitengewone baten

Ontvangsten:
2019
21.036
100
120
-
2.000

23.256

Uitgaven:
Kosten scholen
Kosten vervoer kinderen
Kosten vervoer container
Medische kosten
Overige kosten
Kosten aanschaf schoenen, kleding
Kosten lokale medewerkers Gambia
Kosten administratie
Bankkosten - overboeking Gambia
Ten bate van reservering hogere school
Ten bate van reservering diversen school
Ten bate van reservering uitgesteld onderwijs

20.267
77
257
   -
130
-
368
79
    143
1,500
435


23.256

Balans:
2019
Schuld aan M. Kuijper t.b.v. oprichting Stichting
Reservering onvoorziene zaken
Reservering hogere school
Reservering medische kosten
Reservering diversen school
Reservering zwemlessen
Reservering uitgesteld onderwijs (i.v.m. coronacrisis)
Vooruitbetaalde bedragen

Activa
Passiva
Exploitatierekening:
77
11,969

12.046
1.700
1.097
4.500
1.176
2.273
1.000
-
300

12.046
2020
Door de coronacrisis zijn de scholen in Gambia 6 maanden gesloten geweest. Meer informatie over dit turbulente jaar staat vermeld.


2019
Het overschot van bijna 2000 euro is grotendeels toegevoegd aan de reservering hogere school en is ontstaan door een extra gift van 2000 euro die in de tweede helft van 2019 is verstrekt. De verwachting is dat er in de komende jaren meer kinderen gebruik zullen gaan maken van vervolgonderwijs en vervolgcursussen na de middelbare school. De reguliere sponsorbijdragen zijn niet toereikend voor de financiering van het vervolgonderwijs. Wij zijn dan ook erg blij dat wij het vervolgonderwijs op deze manier kunnen waarborgen.

Kas
Bank

| actueel | wie zijn wij | de kinderen | het onderwijs | help mee | extra's |
ACT LIKE A SPONSOR      FEEL LIKE A PARENT
Onderwijs voor kinderen in Gambia
doelstelling jaarcijfers jaarverslag aanmelding contact
Verantwoording
Eduki wil graag laten zien op welke wijze de ontvangen gelden worden besteed. Als u hier vragen over heeft schroom niet uw vragen rechtstreeks aan ons te stellen. Wij zullen u hier graag over informeren.
17.567
200
1.712
-
-

19.479
2020
2020
10.580
43
458
350
238
-
412
93
    146
-
-
7.159

19.479

2020
148
18.757

18.905
1.700
1.097
4.500
1.176
2.273
1.000
7,159


18.905
2019
Exploitatierekening:
Uitgaven:
Ontvangsten:
Balans:
Activa
Kas
Bank

Passiva
onderwijs voor kinderen
in Gambia
2020
2019

Sponsoring kinderen
Sponsoring vervoer container
Sponsoring extra
Sponsoring zwemlessen
Buitengewone baten

17.567
200
1.712
-
-

19.479
21.036
100
120
-
2.000

23.256

2019

2020
2019

2020
Kosten scholen
Kosten vervoer kinderen
Kosten vervoer container
Medische kosten
Overige kosten
Aanschaf schoenen, kleding
Medewerkers Gambia
Kosten administratie
Bankkosten
Res. hogere school
Res. diversen school
Res.  uitgesteld onderwijs

10.580
43
458
350
238
-
412
93
    146
-
-
7.159

19.479

20.267
77
257
   -
130
-
368
79
    143
1,500
435


23.256

148
18.757

18.905
77
11,969

12.046
Schuld aan M. Kuijper
t.b.v. oprichting Stichting
Res. onvoorziene zaken
Res. hogere school
Res. medische kosten
Res. diversen school
Res. zwemlessen
Res. uitgesteld onderwijs
Vooruitbetaalde bedragen

1.700

1.097
4.500
1.176
2.273
1.000
7,159


18.905
1.700

1.097
4.500
1.176
2.273
1.000
-
300

12.046
2020
Door de coronacrisis zijn de scholen in Gambia 6 maanden gesloten geweest. Meer informatie over dit turbulente jaar staat vermeld in het jaarverslag van de stichting.

2019
Het overschot van bijna 2000 euro is grotendeels toegevoegd aan de reservering hogere school en is ontstaan door een extra gift van 2000 euro die in de tweede helft van 2019 is verstrekt. De verwachting is dat er in de komende jaren meer kinderen gebruik zullen gaan maken van vervolgonderwijs en vervolgcursussen na de middelbare school. De reguliere sponsorbijdragen zijn niet toereikend voor de financiering van het vervolgonderwijs. Wij zijn dan ook erg blij dat wij het vervolgonderwijs op deze manier kunnen waarborgen.